Hasiera > Inkesta

“Hiperion Biotech”en protagonista zu izan zaitezen nahi dugu. Nahiz eta zerbitzu multzo garrantsitsua eskeintzen sahiatu baldin bagara ere, inork es ditu zure beharrak zuk bezela esagutzen. Horregaitik baliogarritasun handikoa izango litzateke gurentzat, zure eritzia esagutzeko eta benetan behar duzuna eskaintzeko gai izan gaitezen, bost minutu emango bazenitu galdeketa erraz hau erantzuten.

Agertzen diren alor bakoitzean eskatutako informazioa betetzeak guztiz borondatezkoa da. Gure helburu bakarra Bioteknologia alorreko beharrak ezagutzean datza, honela erantzun egoki bat eskeini ahal izateko. Datu pertsonalak ematen badituzu (Izena, enpresa,…) datu hoiek legearen arabera konfidentsialitate osoz erabiliak izango dira zihurtatzen dizugu eta enpresa barneko datu estadistikoen lorpenerako bakarrik erabiliak izango direla. Datu pertsonalak eman nahi ez badituzu oso baliogarria izango litzateke gurentzat gainontzeko galderak erantzungo bazenitu.

Eskerrikasko gure serbitzuak hobetzen laguntzeagaitik.

Inkesta

Datos del Cliente

Izen Abizenak
Identifika zaitez kliente motaren arabera Enpresa
Erakunde publikoa
Ikerkuntza zentrua
Bioenprenditzailea
Inbertsore
Enpresa/Erakunde publiko/ Ikerkuntza Zentruaren izena
Enpresaren alorra Osasuna
Alimentazioa
Nekazaritza
Ingurugiroa
Nanotecnología
Bestea
Enpresaren aktibitatearen deskripzio laburra
Deskribapen profesional laburra

Elkarrizketa

1 - Deskribatu kontsultoritza zerbitzuak zurentzat duten garrantsia. Bat baino gehiago aukera ditzakezu ( Describa el grado de importancia que tienen para usted los servicios de consultoría. Puede seleccionar más de una ).
Inoiz ez dut erabiltzerik pentsatu
Ez ditut beharrezkotzat ematen
Ez dut uste ezinbesteko informazioa ematen dutenik
Interesgarriak dirudite baina zerbitzu hori eskaintzen duenik ez dut esagutzen
Oso zerbitzu gareztiak dira eta ezin ditut ordaindu
Noizbait erabili ditut eta ez zaizkit baliogarri gertatu
Noizbait erabili ditut eta baliogarriak gertatu zaizkit
Maiz erabiltzen ditut eta baliogarriak gertatzen zaizkit
2 - Zerrenda honetan agertzen diren zerbitzu bakoitzari puntuazio bat eman. (1 interes gabekoa eta 10 oso garrantsitsua izanda) .
Merkatu Estudioak
Marketing planak
Negozio planak
Langile kualificatuen bila
Errekurtso finantsieroen bila
Kide komertzial eta teknologikoen bila
Kontrol teknologikoa
Merkatu internazionalen bila
Enpresako alor ezberdinetarako laguntza (marketing, finantzak, giza baliabideak…)
Aholkutza eta errepresentazioa patente eta marka alorretan
Laburki deskribatu interesgarria dirudizun beste edozein zerbitzu
3 - Zeintzuk dira lehenengo galderako zerbitzuen kontrataziorako kontutan hartuko zenituzkeen erizpideak.
Kontsultore taldearen profesionaltasuna
Txostenaren baliogarritasun praktikoa
Kontsultoraren ezagupena inguru bioteknologikoari dagokionez
PYMES etan espezializazioa
Tratu pertsonala
Txostenaren ikuspegi internazionala
Konfidentzialitatea
Arreman egonkor bat enpresarekiko
Laburki deskribatu goiko zerrendan agertzen ez den beste edozein erizpide baliogarri.
4 - Kontsultora baten lana epaitzerako orduan honako erizpide hauek puntuatu:
Konfidantza
Salmenta
Kalitatea
Denbora
Kontsultoraren izen ona
5 - Laburki deskribatu zeintzuk lirateke, zure ustez, konsultora baten zerbitzuak baliogarriak bilakatzen dituzten egoerak:
6 - Zenbat ordainduko zenuke, gehien jota, ondoko zerbitzuengaitik?
€ Merkatu Estudioa
€ Marketing plana
€ Negozio plana
€ Langile kualificatuen bila
€ Errekurtso finantsieroen bila
€ Kide komertzial eta teknologikoen bila
€ Zure produktuentzako merkatu berrien bila
€ Enpresako alor ezberdinetarako laguntza (marketing, finantzak, giza baliabideak…)
€ Aholkutza eta errepresentazioa patente eta marka alorretan
€ Kontrol zientifikoa
€ Kontrol teknologikoa
€ Gaitasun eta ezagupen enpresarialetan formazioa
7 - Baliogarri deritzozun edozein eritzi adierazi:

Bioteknologia
Berriak  
Loturak
Inkesta
Kontaktatu

Desarrollado por Loogic.com